karriarguiden.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Karriarguiden.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Konsumentverket

Vad säger våra medarbetare?

Anna

IT-projektledare

Cecilia

Jurist elektronisk kommunikation

Gunnar

Processråd

Vad arbetar du med?

– Jag jobbar som projektledare på IT-enheten. I mitt jobb ingår att vara beställare mot externa IT-leverantörer, eftersom Konsumentverket inte gör så mycket IT-utveckling internt. En annan stor del är att jag leder interna IT-projekt, till exempel när vi ska införa något nytt system eller ny programvara.

Hur kan en dag på Konsumentverket se ut för dig?

– Min arbetsdag kan innehålla flera olika delar. Till exempel kan dagen börja med att jag har möte i ett utvecklingsprojekt för något IT-system. Sedan kanske jag håller i en intern utbildning av personal för ett nytt datorprogram. Under dagen har jag antagligen en del kontakter med externa leverantörer, som kan gälla drift eller utveckling av IT-system. En del arbetstid går också till administration. Mitt arbete är väldigt varierat från dag till dag, och både enskilt arbete och arbete i olika grupper är vanligt.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Jag gillar att jobbet innehåller stor variation och bredd. Man får lära sig nytt inom många olika områden, som teknik, utbildning och förvaltning av IT-system. Det är roligt att ha rollen som länk mellan teknikutvecklare och användare, till exempel genom att agera bollplank och sålla och förmedla information.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Planering och uppföljning är viktigt eftersom jag jobbar mycket i projektform. En annan viktig del är omvärldsbevakning av trender, IT-området utvecklas ju snabbt. Därför håller jag mig à jour och läser mycket nyhetsbrev och deltar på seminarier.

Varför valde du Konsumentverket?

– Jag lockades av att Konsumentverket är en myndighet som många känner till, med frågor som berör alla. Därför tog jag chansen att söka mig hit när Konsumentverket flyttades till Karlstad från Stockholm.

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

– Det känns att det här är en arbetsplats som är mån om sina anställda, bland annat genom bra möjligheter till kompetensutveckling. Det finns en öppenhet för förändringar och en vilja att följa med utvecklingen till exempel när det gäller sociala medier. Sedan är det ett bra arbetsklimat med många trevliga kollegor.

Vad arbetar du med?

– Jag jobbar med tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor inom området elektronisk kommunikation. Det omfattar främst telefoni, internet och tv-abonnemang.

Hur kan en dag på Konsumentverket se ut för dig?

– Ingen arbetsdag är den andra lik, det är en bra sak med mitt jobb. Men en dag skulle kunna se ut så här: Antagligen jobbar jag med ett tillsynsärende mot något företag. Jag svarar på frågor i telefon från kommunala konsumentvägledare som vill diskutera någon fråga i vägledningen av konsumenter. Under dagen går jag sedan igenom anmälningar som kommit in till Konsumentverket och har ett möte i arbetsgruppen om hur vi ska gå vidare med anmälningarna och om andra ärenden som är på gång. Jag får förmodligen någon fråga från en journalist som skriver om något konsumentproblem. Dagen avslutas med att jag skickar iväg brev till företagare som Konsumentverket driver tillsyn mot.

Vad är roligast på ditt jobb?

– Det bästa är nog att man känner att man bidrar till att man underlättar vardagen för konsumenterna. Att till exempel få bort aggressiv reklam som riktar sig till unga eller se till att företag har schyssta avtalsvillkor och tydliga prisuppgifter känns bra och viktigt. Sedan lär man sig hela tiden nya saker i det här jobbet vilket är kul och utvecklande. En annan viktig del är alla bra kollegor som jag känner att jag både kan diskutera jobb och skratta med. Det är en bra kombination.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Det är viktigt att vara noggrann men samtidigt effektiv. Jag arbetar både självständigt och i grupp, där det är viktigt att kunna ta ansvar och vara delaktig. Eftersom våra arbetsuppgifter varierar är det även bra att vara flexibel och kunna ta egna initiativ. Det är också viktigt att komma ihåg att man jobbar för konsumenterna och att alltid ha konsumentnyttan som fokus. 

Varför valde du Konsumentverket?

– Jag läste marknadsrätt på universitetet och blev direkt väldigt intresserad av konsumenträttigheter. Redan då väcktes tankarna om att jobba på Konsumentverket men jag trivdes samtidigt väldigt bra i Karlstad. När så Konsumentverket flyttade från Stockholm till Karlstad kändes det självklart att ta chansen att äntligen få jobba med konsumentfrågor.  

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

– Det allra bästa är nog att man känner att man gör skillnad, att man verkligen kan underlätta för konsumenterna och förhoppningsvis förhindra att de stöter på problem. Här har jag också stora möjligheter att ta ansvar och påverka mitt eget jobb. Att man dessutom trivs väldigt bra med sina kollegor känns som ett stort plus. 

Vad arbetar du med?

– Jag arbetar som processråd på KO-sekretariatet där jag företräder Konsumentombudsmannen, KO. Vi tar upp ärenden om felaktig marknadsföring (reklam) och företags oskäliga avtalsvillkor gentemot konsumenter. Vi utfärdar förelägganden och driver mål i domstol. Målen om felaktig reklam eller oskäliga avtalsvillkor drivs i Patent- och marknadsdomstolen. KO kan också, efter ansökan från en enskild konsument, bevilja KO-biträde och driva konsumentens talan i allmänna domstolar. KO-biträde beviljas bara om det finns ett intresse för den framtida rättsutvecklingen i en viss fråga eller om frågan är av särskilt stort konsumentintresse. I speciella fall kan KO företräda en stor grupp konsumenter vid en grupptalan mot en näringsidkare.

Hur kan en dag på Konsumentverket se ut för dig?

– Mycket av det dagliga arbetet innebär skrivande av förelägganden till företag och av stämningsansökningar och yttranden till domstolar. KO driver ett tjugotal mål i domstol varje år och utfärdar ungefär lika många förelägganden. Varje fall är omfattande och i de fall vi driver ärenden till domstol krävs mycket arbete i samband med rättegångar. En hel del tid ägnar vi åt inläsning. Vi har också en del kontakter med media och svarar på remisser bland annat. Vi som jobbar på KO-sekretariatet har ett nära och givande samarbete.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det känns tillfredsställande när man fört en process och fått en relevant och bra skriven dom. Egentligen tycker jag att bra skrivna domskäl ofta är viktigare än själva utfallet i domen, eftersom domskälen ger besked om vad som ska gälla i framtiden och blir något man kan förhålla sig till. Att vi sedan vinner målet är förstås extra grädde på moset.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Noggrannhet tror jag är en viktig egenskap, liksom tålamod eftersom vissa rättsprocesser kan ta ganska lång tid. Jag tror också att det är viktigt att ha juridisk fantasi, att kunna se olika möjligheter i en given situation.

Varför valde du Konsumentverket?

– Jag tycker det är utvecklande att byta arbetsuppgifter ibland och jobbet på Konsumentverket lät spännande och arbetsuppgifterna trevliga. Att Konsumentverket ligger i Karlstad är förstås ett extra plus eftersom jag tycker att Karlstad är en trevlig och bra stad att bo i.

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

– Det är trevliga arbetskamrater och intressanta rättsfrågor. Juridiken är ganska speciell, och avgörandena från de mål vi driver har ofta stor betydelse för många. En annan sak som är bra med Konsumentverket är att vi har så många olika yrkesgrupper hos oss. Det ger inspiration i arbetet.